Jógarádzsa Közönség Díj nyertese 2018:
Zoltai Miklós

Képviselt irányzat: Himalája Tradícionális Jógairányzat

Oktatás helye: Debreceni Jóga Egyesület, Himalájai Jóga Meditáció Spirituális Központ – Debrecen, Kossuth u. 5.;

Bocskai Általános Iskola Tornaterme – Debrecen, Munkácsy M. u. 4.

Magyar Jóga Akadémia – Veszprém

Oklevelei: 1983 Jóga a mindennapi életben diplomás jógaoktató;

2014 Nemzetközi Himalája Jóga és Meditáció jógatanári diploma

Mióta oktat: 1976

Mit oktat: Hatha-, Radzsa-, Gjani-, Kriya-, Bhati-, Karma-, Mantra-, Kundalini jógát

Szakmai életútja:

A jógával 1955-ben ismerkedett meg, melyet azóta is megszakítások nélkül gyakorol. Súlyos szívbetegséggel született, a jógának köszönheti egészségét.

1958-tól a Kőrösi Csoma Sándor Buddhista Misszióján /Budapest, Múzeum út 5./ Dr. Hetényi Imrétől, Dr. Könyves Károlytól, Dr. Rafael Józseftől tanult jógát, buddhizmust. Szegeden és Budapesten Radzsa és Gjani jógát és jógafilozófiát.

1976-ban megalapítja a Szegedi Jóga Egyesületet

1979-1984. Prof. Aviyogi Suren Goyal (Szeged, Delhi, India) jógabölcseletet, Hatha-jógát, Kundalini-jógát, Radzsa-, Gjani-jógát tanult. Ő vezetett be a jóga tudományába.

1983-ban a Jóga a Mindennapi Életben rendszer (JMÉ) diplomás jógaoktatója lett.

1985-ben megalapítja a Debreceni Jóga Egyesületet

1980-2002. Vishwaguru Mahamandaleshwar Paramhans Swami Maheswaranandától Bhakti-, Hatha-, Radzsa-, és Gjani-jógát tanult. Renszeresen részt vett Magyarországon, Ausztriában, Jugoszláviában, Csehszlovákiában és Indiában tartott táborain. 1982-ben tőle “mantradiksát” és a “Kriyanand” jóganevet kapta.

1992-ben írta és jelentette meg “Jóga: Út az Élethez” című jógakönyvét

2005. Mahamandaleshwar Swami Véda Bharati (Rishikesh, India) avatta be a “Himalájai Jóga Tradíció” ősi, klasszikus rendszerébe, aki szintén mantradiksába részesítette. 2009-ben és 2011-ben a Tradició szerinti speciális szellemi gyakorlatokat kapott tőle. 2005-ben Swami Anandananda (Rikia, India) a “Bihar School of Yoga” tanárától a kriyajógát tanult. Indiában 6 alkalommal volt, különböző ashramokban tanult, illetve 1998-ban Haridwarban részt vett a Kumbha Mela-n.

2011-14-ig a Himalájai Jóga Tradíció nemzetközi Teacher’s Training Program három éves képzésén vett részt. Tanfolyamvezetői: Swámi Ritavan, Swámi Nityananda, Dr. Stoma Parker és Ashutosh Sharma voltak. 2014-ben megkapta a “Himalájai Jóga Tradíció” jógaoktatói diplomámat.

2017-ben az India Ludovika Kaivalyadhama Ashram, Tudományos Intézetében elvégezte az „Advanced Course in Yoga”  kurzust.

Önzetlen szolgálat megjelenése a munkájában:

1976-1978. A szegedi jóga csoporttal ingyenes jóga előadói körútra indult országszerte. Szeged, Makó, Hódmezővásárhely, Pécs, Szombathely, Győr, Budapest, Eger, Orosháza, Békéscsaba, Gyula városokban bemutató-ismeretterjesztő előadásokat, hétvégéket tartott. Ekkor még alig volt ismert a jóga hazánkban.

1974-ben a Szegedi Tanítóképző Általános Iskolájában és a 600-as Szakmunkásképzőben ingyenes jógafoglalkozásokat tart.

Alapító tagja a Magyar Jógaoktatók Szövetsége Egyesületének, melynek a mai napig segíti munkáját. A Szövetség által szervezett Jógafesztiválokon ingyenes előadások tartása.

1984-től az orvos- pszichiáter- pszichológus kongresszusokon rendszeresen tartott szakmai előadásokat (39 esetben).

Szakmai terápiás munkájában a szociálisan rászorult páciensei ingyenese kezelése

2012-től minden pénteken 18:00 – 19:30 ingyenes jógafoglalkozásokat tart a Debreceni Jóga Egyesület oktatóival közösen.

Hajléktalanok élelemmel, ruhával való ellátásának szervezése és lebonyolítása.

A Debreceni és Szegedi Jóga Egyesület irányítása, vezetése ellenszolgáltatás nélkül.

Napi szádhanája:

1955-től jógázi megszakítás nélkül, minden nap. Gyakorlása napi 24 óra. Azaz nemcsak reggel, délben vagy este gyakorolja a jógát, a helyes életvitelt – ezt nem lehet időszakokra korlátozni -, ez egy tudatos életszemléleten alapuló, tudatos életvitel.

A legfontosabb gyakorlásai a Hatha-, Bhakti-, Radzsa-, Gjani-, Kriya-, Kundalini-, Astanga-, Mantra jóga.

Hatszor volt Indiában 10-20-40 napos elvonulásokon, a meditáció sokféle fajtáját ismeri, melyek a beavatás hallgatási kötelezettsége alá tartoznak.

2000-2005. között a Debreceni Egyetemen jóga elméletét és gyakorlatát tanította fakultatív tantárgyként.

Ajánlói írták róla:

„Jóga életmódot folytat mind a magánéletében, mind a társadalmi élet tekintetében.”